Styrelsen

Askums Bygdeförening

STYRELSEN 2016

 

 

Ordförande: Tore Strengsdal

Kassör: Maritta Westerhult

Sekreterare: Leif Holm

Ledamot: Sven Hansson

 

webbredaktör: Leif Holm