Styrelsen 2019

 

Ordförande
Tore Strengsdal

Sekreterare
Ann-Marie Lundblad

Kassör
Anette Stenvall Nilsson

Övriga Ledamöter
Ulrika Lidvall
Jan Lundblad
Bodil Winter Jönsson

Suppleant
Morgan Axvi