Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar!

Årsavgiften är endast:

 

Familjemedlemskap................. 200:-

Enskild medlem..................100:-

 

Du kan betala in avgiften på

BG 503-7106

ange medlemsavgift 2019 samt namn och adress.

gärna mailadress också.

 

kontakt: Leif Holm

tel 076 78 34011

mail: buaegethem@Telia.com

eller klicka på: kontakt styrelsen

 

 

 

Askums Bygdeförening

 

2019