Medlem

Alla är välkomna som medlemmar!

Årsavgiften är endast:

 

Familjemedlemskap................. 200:-

Enskild medlem..................100:-

 

Du kan betala in avgiften på

BG 503-7106

ange medlemsavgift 2017 samt namn och adress.

gärna mailadress också.

 

Eller kontakta........Maritta Westerhult

 

 

 

2017