Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar!

Årsavgiften är endast:


Familjemedlemskap................. 200:-

Enskild medlem..................100:-


Du kan betala in avgiften på

BG 503-7106

ange medlemsavgift 2019 samt namn och adress.

gärna mailadress också. 


kontakt: Leif Holm

tel  076 78 34011

mail: buaegethem@Telia.com

eller klicka på: kontakt styrelsen
2019