Data

* DATA *

 

 

 

Du som vill behärska filhantering, överföra bilder eller andra lite mera avancerade färdigheter.

 

 

Vi har startat en kurs som avslutas under våren.

Kursen är anpassad efter behov . Målsättning är att man skall kunna lära sig att hantera internet.

 

En ny Studiecirkel planeras att starta i mitten av september.

 

Är Du intresserad kontakta Leif på 340 11 eller 076 7834011. Mail buaegethem@telia.com