Prislista


P R I S L I S T A

Stora lokalen + kök

600:-

 (max 50 personer)

Kaféet

200:-

( max 25 personer)

Kaféet  + kök

400:-


Barnkalas

150:-

(Barn upp till 12 år)

Mötes lokal, Föreningar

200:-


Stora lokalen

400:-


Lokal (f.d klassrum etc)

Kontakta Maritta

Långtids-hyra

Hyra bord vid marknadsdag

100:-


Kontakta: Maritta Westerhult

tel: 070 22 48 021