Hyr en lokal

RETUR

Finns:  BILDKANON & IT

Behöver Du, Din Förening eller Företag lokal för utbildning, eller föreningsmöten?


Vi hyr ut lokaler för hobbieverksamhet, musik.

Lokaler för kalas för hela familjen


Boka genom: Maritta Westerhult,

       tel nr 070 22 48 021


Till: Föreningar


Till: Marknad/hyra av bord


Till: Fest


Till: Prislistan