VIDEO

Påskfesten 2014.

Stillbilder: Sven Hansson Film: Leif H

 

TERJE FREDHs FÖREDRAG OM HÄNDELSER UNDER VÄRLDSKRIGET.

 

Städ-dag med gräsklipping