Data för PC

STUDIECIRKEL

Kom igång med Din PC

 

Mål: Att kunna komma ut på internet.

Att kunna filhantering och mycket mera.

 

 

 

Kursstart: Torsdagen den 19 oktober. Kurslängd 5 ggr.

Mellan kl 13.30 och 16.00

Medlem kr 600;- . Icke medlem kr 650:-

Kursledare Ulrika Lidvall

Kontakta: Leif på 076 7834011 mail:buaegethem@telia.com

 

 

 

.