Data för Ipad

STUDIECIRKEL

Kom igång med Din Ipad/Iphone

 

Mål: Att kunna komma ut på internet och använda alla dess möjligheter.

 

 

Kursstart: Onsdagen den 18 oktober. Kurslängd 5 ggr.

Mellan kl 13.30 och 16.00

Medlem kr 600;- . Icke medlem kr 650:-

Kursledare Ulrika Lidvall

Kontakta: Leif på 076 7834011 mail:buaegethem@telia.com

 

 

 

.